www.sag.sk>o-mne
Osobné údaje
 – Meno			Ing. Štefan Gregorička
 – Dátum narodenia	31. august 1977
 – Stav			ženatý, 4 deti
 – Národnosť		slovenská
 – Štátna príslušnosť	SR

Dosiahnuté vzdelanie
 – 1995 – 2000	Prevádzka a ekonomika železničnej dopravy
		Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline
 – 1991 – 1995	Železničná doprava a preprava
		Stredná priemyselná škola dopravná, Trnava

Kurzy a školenia
 – 05. 12. 2022	Osvedčenie na vykonávanie činnosti na vyhradenom technickom zariadení elektrickom
		Vyhl. 508/2009 Z. z., §21 – elektrotechnik, MARKAB spol. s r.o.
 – 01. 12. 2022	Elektrotechnické minimum
		Akreditovaný vzdelávací program, MARKAB spol. s r.o.
 – 30. 06. 2022	Odborná spôsobilosť na vykonávanie prác vo výškach
		Práce vo výškach 1,5 m a viac nad povrchom zeme pomocou špeciálnej
		horolezeckej a speleologickej techniky, BELAY, s. r. o.

Pracovné skúsenosti
 – 01. 04. 2023 – stále trvá	Výškové práce – rôzne práce, ktoré je vzhľadom na svoju povahu
				nutné vykonávať pomocou špeciálnej horolezeckej techniky
				živnosť (pre Peter Oleš – EXTREM)
 – 01. 09. 2022 – stále trvá	Inštalatér fotovoltických elektrární – montáž fotovoltických
				panelov na strechy
				živnosť (pre ECO PRODUKT, s. r. o.)
 – 17. 10. 2011 – stále trvá	PHP programátor – vývoj a technická podpora firemných produktov,
				školenie zákazníkov
				živnosť (pre IP Security Consulting, s. r. o.)
 – 19. 04. 2010 – 31. 10. 2011	Pracovník technickej podpory – podpora interným používateľom,
				komunikácia s dodávateľom a zabezpečenie aktualizácií firemného
				softvéru, správa hardvérového vybavenia
				cargo-partner SR, s. r. o. (popri živnosti)
 – 01. 08. 2009 – stále trvá	Tvorba web stránok a programovanie – návrh a programovanie web stránok
				a web aplikácií podľa požiadaviek zákazníkov
				živnosť
 – 18. 09. 2006 – 31. 07. 2009	Web analytik, Manažér technickej redakcie, Vedúci
				oddelenia technickej podpory, Špecialista technickej
				podpory (zmena a premenovanie pozícií) – údržba a podpora firemného
				portálu, komunikácia s vývojármi, podpora marketingových kampaní
				Informačné centrum podnikateľov, s. r. o.
 – 17. 09. 2001 – 31. 08. 2006	Vysokoškolský učiteľ (odborný asistent) – zabezpečovanie výuky na
				cvičeniach a v dopravnom laboratóriu, vedenie bakalárskych a diplomových
				prác, správa počítačovej učebne a hardvérového vybavenia katedry, údržba
				a rozvoj katedrovej web stránky
				Žilinská univerzita v Žiline, Katedra železničnej dopravy
 – 01. 08. 1999 – 30. 09. 2000	Výpravca vlakov – riadenie železničnej dopravy v stanici a v priľahlých
				traťových úsekoch
				Železnice Slovenskej republiky (na dohodu, popri štúdiu)

Základná vojenská služba
 – 03. 10. 2000 – 28. 06. 2001	VÚ 2790, Žilina

Znalosti a zručnosti
 – vodičský preukaz skupiny B (aktívny vodič)
 – Linux (pokročilý), MS Windows (pokročilý), PHP (expert), Python (základy), C (základy), ASM
   (základy), (X)HTML, CSS, XML, RSS, XML-RPC, REST, AJAX, JavaScript, MySQL, PostgreSQL, Bash
 – ruský jazyk (certifikát úrovne A2, B1, B2), anglický jazyk (pasívne), nemecký jazyk (základy)

Publikačná činnosť
 – spoluautor skrípt „OpenOffice.org - návody na cvičenia“
 – články a príspevky na konferenciách

Záujmy a koníčky
 – športové lezenie, turistika, beh, otužovanie, v minulosti aj lyžovanie a športový parašutizmus
 – čítanie kníh (odborná literatúra, dobrodružná literatúra)
 – domáce praženie kávy
 – programovanie a práca s AVR mikrokontrolérmi, Arduino, jednodoskový počítač (SBC), fotovoltika
 – darovanie krvi
 – značkovanie turistických chodníkov
 – varenie (zopár jednoduchých a overených receptov ešte z čias, keď som býval na internáte)
 – v minulosti aj tvorba WWW stránok a programovanie
www.sag.sk>