www.sag.sk>referencie
Aktuálne projekty, a zoznam webstránok ktoré som v minulosti robil a v drvivej väčšine
prípadov aj ďalej vyvíjal a spravoval.

Aktuálne projekty
 – momentálne pracujem pre jednu IT firmu, a vlastné projekty už nevyvíjam

Už neaktuálne referencie (zoradené približne v časovom slede)
Asociácia doktorandov Slovenska (www.ads.sk)
 – registrácia domény, zabezpečenie webhostingu a nastavenie jeho parametrov
 – vytvorenie kompletnej webstránky vrátane dizajnu (PHP + XHTML + CSS)
 – webstránku už nespravujem, zákazník urobil redizajn a prešiel na CMS

Regionálne združenie Podunajsko (www.rz-podunajsko.sk)
 – registrácia domény, zabezpečenie webhostingu a nastavenie jeho parametrov
 – vytvorenie kompletnej webstránky vrátane dizajnu (PHP + XHTML + CSS)
 – webstránku už nespravujem, zákazník urobil redizajn a prešiel na CMS

RU3 : : jazyková komunikácia (www.ru3.sk)
 – vytvorenie kompletnej webstránky podľa dizajnu od grafika (PHP + XHTML + CSS)
 – programovanie skriptov – nezáväzná prihláška na jazykové kurzy, kontaktný formulár (PHP)
 – programovanie administrácie jazykových kurzov
 – webstránku zákazník zrušil, nakoľko skončil podnikateľskú činnosť a odišiel do dôchodku

GARANT PARTNER PLUS, s. r. o. (www.garantpp.sk)
 – vytvorenie kompletnej webstránky podľa dizajnu od grafika (PHP + XHTML + CSS)
 – programovanie skriptov – box aktuálna ponuka kurzov (PHP + JS)
 – programovanie skriptov – objednávka kurzu, prihláška na e-learning (PHP)
 – programovanie administrácie na správu aktuálnej ponuky kurzov (PHP)
 – webstránku už nespravujem, zákazník urobil redizajn a prešiel na CMS

ŽILINSKÉ VENUŠE, o. z. (www.zilinskevenuse.sk)
 – registrácia domény, zabezpečenie webhostingu a nastavenie jeho parametrov
 – vytvorenie kompletnej webstránky podľa dizajnu od grafika (PHP + XHTML + CSS)
 – programovanie skriptov – poloautomatická fotogaléria s navigáciou (PHP)
 – webstránku už nespravujem, zákazník prestal stránku aktualizovať, a postupne spustla

GABOR STEEL s. r. o. (www.gaborsteel.sk)
 – registrácia domény, zabezpečenie webhostingu a nastavenie jeho parametrov
 – inštalácia a nastavenie CMS Joomla!
 – vytvorenie konfigurovateľnej šablóny podľa dizajnu od grafika (XHTML + CSS)
 – odovzdanie webstránky a zaškolenie zákazníka – webstránku si aktualizuje zákazník sám
 – zákazník medzičasom urobil redizajn

FBC GRASSHOPPERS ac UNIZA ŽILINA (www.grasshoppers.uniza.sk)
 – inštalácia a nastavenie CMS Joomla!
 – vytvorenie konfigurovateľnej šablóny podľa dodaného dizajnu (XHTML + CSS)
 – programovanie skriptov – najbližšie/posledné zápasy, tabuľka, štatistiky hráčov, ...
 – programovanie administrácie k automaticky generovaným výstupom (PHP + MySQL)
 – odovzdanie webstránky a zaškolenie zákazníka – webstránku si aktualizuje zákazník sám

ZLATÝ BAŽANT – NEWSPEAK (www.zlatybazant.sk/newspeak)
 – vytvorenie kompletnej webstránky podľa dodaného dizajnu (PHP + XHTML + CSS)
 – programovanie skriptov – fotogaléria s pridávaním fotiek (PHP + JS + AJAX)
 – programovanie skriptov – hlasovanie v ankete (PHP + JS)
 – programovanie administrácie na správu fotiek a hlasovania (PHP + MySQL)
 – odovzdanie webstránky zákazníkovi
 – pôvodná webstránka už neexistuje, nakoľko išlo o časovo ohraničenú marketingovú akciu

KURIKULUM – Učitelia (www.kurikulum.sk)
 – vytvorenie sekcie Učitelia (XHTML + CSS)
 – programovanie skriptov – upload, vyhľadávanie, download dokumentov (PHP + MySQL + JS + AJAX)
 – projekt išiel akosi do stratena

AToM Web Engine (awe.sag.sk)
 – vytvorenie rozhrania pre zobrazenie XML dáta AToM v podobe webstránky (PHP + XHTML + CSS)
 – programovanie skriptov – rozhranie pre dáta i pre vlastné zobrazovanie, navigácia
 – externý parser XML súborov a generovanie dátovej štruktúry (PHP + XML-RPC) 
 – projekt je zastavený a ďalej ho už nevyvíjam

Jaseňová 4 (jasenova4.sag.sk)
 – vytvorenie kompletnej webstránky vrátane dizajnu (PHP + XHTML + CSS)
 – programovanie skriptov – rozpis upratovania, kontaktný formulár, fond opráv, faktúry (PHP)
 – webstránku som po pár rokoch zrušil nakoľko sa minula pôvodnému cieľu

ŽilPeK – Prvý žilinský petangový klub (www.zilpek.sk)
 – redizajn pôvodnej webstránky (PHP + XHTML + CSS)
 – programovanie skriptov – aktuality, fotogaléria, turnaje, zoznam hráčov, fórum (PHP)
 – programovanie skriptov – administrácia aktualít, fotogalérie, turnajov (PHP)
 – webstránku už nespravujem, zákazník chce urobiť redizajn a prejsť na CMS

SZ KST (sz.kst.sk)
 – informačný systém sekcie značenia KST (PHP + XHTML + CSS + MySQL)
 – programovanie – databáza TIM, TZT a jej administrácia (PHP + MySQL)
 – programovanie – objednávanie informačných prvkov (export objednávok do PDF)
 – systém už nevyvíjam, bol nahradený novým značkárskym systémom
www.sag.sk>