www.sag.sk>help
clear, cls	vymaže obrazovku
color		nastaví farby popredia a pozadia
help		zobrazí túto nápovedu
menu		zobrazí menu stránky
tree		zobrazí stromovú štruktúru stránky
ver		zobrazí informáciu o verzii stránky
www.sag.sk>