www.sag.sk>otuzovanie 4
P. č.	Dátum		Kde		Teplota		Trvanie
1	28.11.2023	Rajčianka	4 °C		4 min
2	30.11.2023	Rajčianka	3 °C		3 min
3	05.12.2023	Rajčianka	2 °C		2 min
4	21.12.2023	Rajčianka	4 °C		4 min
5	09.01.2024	Rajčianka	1 °C		2 min
6	11.01.2024	Rajčianka	1 °C		3 min
7	01.02.2024	Rajčianka	3 °C		3 min
8	15.02.2024	Rajčianka	5 °C		5 min
9	29.02.2024	Rajčianka	7 °C		7 min
10	02.03.2024	Rajčianka	7 °C		7 min
11	06.03.2024	Rajčianka	5 °C		5 min
12	09.03.2024	Rajčianka	5 °C		5 min
13	13.03.2024	Rajčianka	7 °C		7 min
14	20.03.2024	Rajčianka	3 °C		3 min
15	03.04.2024	Rajčianka	7 °C		7 min
16	10.04.2024	Rajčianka	10 °C		10 min
www.sag.sk>